BL 3-38, 1. udgave af 23/01/1997

Bestemmelser om anvendelse af geografiske koordinater

20-01-1997

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.