BEK nr. 301 af 30/04/1997

Bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til flyvehavarier og flyvehændelser

15-05-1997

Bekendtgørelse nr. 301 af 30. april 1997