BL 11-9, 1. udgave af 10/07/1998

Bestemmelser om flyvepladsreglement for Aarhus Lufthavn

01-09-1998

BL serie 11 indeholder bestemmelser om flyvepladsreglementet for visse IMC flyvepladser i Danmark, Grønland og på Færøerne.