BL 8-2, 1. udgave af 10/07/2001

Bestemmelser om etablering og drift af kontrolorganisation (FCO), der må udføre kontrolmålinger af luftfartsanlæg med luftfartøj m.v.

15-08-2001

BL serie 8 omhandler kontrolflyvning, obligatorisk indberetning af flyvesikkerhedsmæssige hændelser og analyse af samt opfølgning på begivenheder inden for civil luftfart.

Senest opdateret 07-02-2023