BEK nr. 638 af 26/06/2001

Bekendtgørelse om sikring af indflyvningen til militære flyvepladser

15-07-2001

Bekendtgørelse nr. 638 af 26. juni 2001