BL 9-9, 2. udgave af 28/08/2002

Bestemmelser om ikke-erhvervsmæssig svæveflyvning

01-10-2002

BL serie 9 indeholder diverse bestemmelser omkring luftfart. I serien reguleres forskellige luftfartøjer der ikke reguleres af andre bestemmelser, herunder luftfartøjer der anvendes til luftsport. Bemærk, BL 9-9 er delvis erstattet af europæisk regulering.

Senest opdateret 16-02-2023