BL 6-11, 1. udgave af 11/10/2002

Bestemmelser om indførelse af JAR-FCL∗ 4 (flyvemaskinistcertifikat, flyvemaskiner)

01-01-2003

BL serie 6 omhandler certifikater, flyvetilladelser, flyvebeviser og uddannelse for flight crew, FIS, ATS og AML.

Senest opdateret 14-02-2023