BL 6-06, 1. udgave af 12/11/2002

Bestemmelser om indsigelse mod teoretiske prøver afholdt af Statens Luftfartsvæsen (for Færøerne og Grønland)

01-01-2003

BL serie 6 omhandler certifikater, flyvetilladelser, flyvebeviser og uddannelse for flight crew, FIS, ATS og AML.

Senest opdateret 08-09-2023