BL 7-25, 1. udgave af 17/06/2003

Bestemmelser om risikovurdering og risikoreduktion i lufttrafikstyring

17-07-2003

BL serie 7 omhandler lufttrafiktjeneste, herunder udøvelse og drift, anvendelse af sikringsanlæg og lufttrafikregler.

Senest opdateret 15-08-2023