BL 11-40, 1. udgave af 15/08/2003

Bestemmelser om flyvepladsreglement for flyvepladser drevet af Grønlands Lufthavnsvæsen

01-10-2003

BL serie 11 indeholder bestemmelser om flyvepladsreglementet for visse IMC flyvepladser i Danmark, Grønland og på Færøerne.