BL 11-1, 2. udgave af 01/07/2003

Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup

01-09-2003

BL serie 11 indeholder bestemmelser om flyvepladsreglementet for visse IMC flyvepladser i Danmark, Grønland og på Færøerne.