Forordning 261/2004 af 11/02/2004

Forordning om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91

11-02-2004

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261-2004 af 11. februar 2004.