BL 9-4, 3. udgave af 09/01/2004

Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg

01-03-2004

BL serie 9 indeholder diverse bestemmelser omkring luftfart. I serien reguleres forskellige luftfartøjer der ikke reguleres af andre bestemmelser, herunder luftfartøjer der anvendes til luftsport.