BEK nr. 979 af 28/09/2004

Bekendtgørelse om politiets godkendelse af personer, der får adgangshjemmel til flyvepladsens afspærrede område

01-11-2004

Bekendtgørelse nr. 979 af 28. september 2004