BL 9-5, 4. udgave af 08/12/2004

Bestemmelser om dragefly og glideskærme

01-01-2005

BL serie 9 indeholder diverse bestemmelser omkring luftfart. I serien reguleres forskellige luftfartøjer der ikke reguleres af andre bestemmelser, herunder luftfartøjer der anvendes til luftsport.

Senest opdateret 16-02-2023