BL 3-16, 4. udgave af 31/01/2005

Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og fugle/pattedyr på flyvepladser

01-03-2005

BL 3-16 gælder kun for Grønland og Færøerne.

Senest opdateret 14-08-2023