Forordning 2111/2005 af 14/12/2005

Forordning om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet, samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF

16-01-2006

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005.

Senest opdateret 16-02-2023