Forordning 768/2006 af 19/05/2006

Forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF med hensyn til indsamling og udveksling af oplysninger om sikkerhed i forbindelse med luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne, og forvaltning af informationssystemet

09-06-2006

Kommissionens forordning (EF) nr. 768/2006 af 19. maj 2006.