Forordning 473/2006 af 22/03/2006

Forordning om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet, der er omhandlet i kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005

24-03-2006

Kommissionens forordning (EF) nr. 473/2006 af 22. marts 2006.