Forordning 474/2006 af 22/03/2006

Forordning om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005

24-03-2006

Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 af 22. marts 2006.