BL 3-18, 3. udgave af 12/10/2006

Bestemmelser om etablering af flyvepladsledelse på godkendte flyvepladser mv.

23-11-2006

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.