Direktiv 91/383/EØF af 25/06/1991

Direktiv om supplering af foranstaltningerne til forbedring af sikkerheden og sundheden på arbejdsstedet for arbejdstagere, der har tidsbegrænset ansættelsesforhold eller et vikaransættelsesforhold

28-06-2007

Rådets direktiv 91/383/EØF af 25. juni 1991.

Senest opdateret 08-02-2023