Forordning 8/2008 af 11/12/2007

Forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart

12-01-2008

Kommissionens forordning (EF) nr. 8/2008 af 11. december 2007.