BL 3-3, 5. udgave af 21/05/2008

Bestemmelser om NAV-anlæg (radionavigations- og radiolandingsanlæg på jorden)*

01-07-2008

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.

Senest opdateret 07-02-2023