Forordning 859/2008 af 20/08/2008

Forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart

20-09-2008

Kommissionens forordning (EF) nr. 859/2008 af 20. august 2008.