Forordning 272/2009 af 02/04/2009

Forordning om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008

23-04-2009

Kommissionens forordning (EF) nr. 272/2009 af 2. april 2009.

Senest opdateret 16-08-2023