Forordning 80/2009 af 14/01/2009

Forordning om adfærdskodeks for edb-reservationssystemer og ophævelse af Rådets forordning (EØF nr. 2299/89)

29-09-2009

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 80/2009 af 14. januar 2009.