BL 1-19, 3. udgave af 04/12/2009

Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport

01-02-2010

BL serie 1 omhandler luftfartøj og luftfartøjsmateriel. Herunder findes blandt andet bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, radioudstyr, advarselssystemer og luftfartøjsregistrering.