BL 2-6, 1. udgave af 04/12/2009

Bestemmelser om tilladelse til taxi af luftfartøjer

01-02-2010

BL serie 2 om værksteder omhandler virksomheder og amatørers autorisation til at vedligeholde, konstruere, restaurere, ombygge og reparere luftfartøjer.