Forordning 452/2014 of 29 April 2014

Forordning om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer

28-10-2012

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

Senest opdateret 26-06-2024