BEK nr. 1549 af 16/12/2013

Bekendtgørelse om anvendelse af EU-forordning nr. 261/2004 om passagerrettigheder på luftfartsområdet

01-01-2014

Bekendtgørelse nr. 1549 af 16. december 2013