BL 9-20, 2. udg. af 16/12/2013

Bestemmelser for anvendelse af EU-forordning nr. 1107/2006 om handicappedes rettigheder på luftfartsområdet

01-01-2014

BL serie 9 indeholder diverse bestemmelser omkring luftfart. I serien reguleres forskellige luftfartøjer der ikke reguleres af andre bestemmelser, herunder luftfartøjer der anvendes til luftsport.

Senest opdateret 16-02-2023