BL 1-7, 2. udgave af 18/05/2017

Bestemmelser om flyvehåndbøger for Bilag II luftfartøjer

01-07-2017

BL serie 1 omhandler luftfartøj og luftfartøjsmateriel. Herunder findes blandt andet bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, radioudstyr, advarselssystemer og luftfartøjsregistrering.