BL 9-15 4. udgave af 16/11/2017

Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster)

01-01-2018

BL serie 9 indeholder diverse bestemmelser omkring luftfart. I serien reguleres forskellige luftfartøjer der ikke reguleres af andre bestemmelser, herunder luftfartøjer der anvendes til luftsport.

Senest opdateret 16-02-2023