BEK 1675 af 23/11/2020

Bekendtgørelse om støtteordning for driftsstøtte til mindre, regionale danske lufthavne i anledning af COVID-19-udbruddet

25-11-2020

Bekendtgørelsen fastlægger de nærmere regler for tildeling og udbetaling af driftsstøtte til mindre, regionale lufthavne i Danmark, som har ruteflyvning og/eller sæsonruteflyvning.