BEK nr. 2285 af 29/12/2020

Bekendtgørelse om udvidet digital adgang til nationalitetsregistret på luftfartsområdet

01-01-2021

Bekendtgørelsen indeholder regler for adgangen til nationalitetsregistret, herunder hvilke typer af oplysninger der kan gives adgang til.