BL 1-10, 4. udgave af 30/11/2020

Bestemmelser om nødradiopejlesendere (ELT og PLB)

01-01-2021

BL serie 1 omhandler luftfartøj og luftfartøjsmateriel. Herunder findes blandt andet bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, radioudstyr, advarselssystemer og luftfartøjsregistrering.