BEK nr. 2253 af 29/12/2020

Dronebekendtgørelsen

01-01-2021

Dronebekendtgørelsen supplerer de europæiske droneregler i forordning (EU) 2019/947.