BEK nr. 1281 af 16/09/2022

Bekendtgørelse for Færøerne om ophævelse af bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

15-10-2022

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2022.