BEK nr. 1382 af 30/09/2022

Bekendtgørelse for Færøerne om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter på luftfartsområdet

05-10-2022

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2022.