BEK nr. 1544 af 19/12/2022

Bekendtgørelse om ansøgning om at blive notificeret overensstemmelsesvurderingsorgan og om, at visse opgaver på droneområdet udføres af DANAK - Den Danske Akkrediteringsfond

01-01-2023