BL 1-16, 4. udgave af 05/09/2022

Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om udvidet terræn advarselssystem (Enhanced Ground Proximity Warning System)

15-10-2022

BL serie 1 omhandler luftfartøj og luftfartøjsmateriel. Herunder findes blandt andet bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, radioudstyr, advarselssystemer og luftfartøjsregistrering.
Denne BL træder i kraft den 15. oktober 2022.