BL 9-15, 5. udgave af 13/03/2023

Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (Lufthavnstakster)

15-03-2023

BL serie 9 indeholder diverse bestemmelser omkring luftfart. I serien reguleres forskellige luftfartøjer, der ikke reguleres af andre bestemmelser, herunder luftfartøjer der anvendes til luftsport.