LBK nr. 457 af 23/05/2012

Bekendtgørelse af lov om havne

01-04-2012

Vedr. regulering af erhvervshavne samt ordensreglementer for lystbådehavne.