BEK nr. 1118 af 17/09/2015

Bekendtgørelse om delegation af visse opgaver og beføjelser ved anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

01-10-2015

Definerer Banedanmarks, Vejdirektoratets og Femern A/Ss opgaver i forhold til Femernbælt-projektet