LOV nr. 737 af 01/06/2015

Lov om anlæg af ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro

03-06-2015

Hjemmel til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilladelser til ændring og udvidelse af Storstrømsbro-projektet, samt evt. tilhørende miljøvurderinger