LOV nr. 658 af 08/06/2016

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

10-06-2016

Ændringslov til bl.a lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love