BEK nr. 1197 af 28/09/2018

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter

04-10-2018

Definerer visse af TBSTs opgaver bl.a. i forhold til vvm på havne-, vej- og baneområdet også mht. klageadgang.