BEK nr. 309 af 16/03/2023

Bekendtgørelse om delegation af kompetencen i kapitel 2 a i lov om offentlige veje m.v. til Femern A/S

16-03-2023