Bilag I til Kommissionens meddelelse om retningslinjer

12-12-2018

Meddelelse fra Kommissionen om retningslinjer til de nationale forvaltningsmyndigheder om gennemsigtighed og vurdering af grænseoverskridende takster for pakker, jf. forordning (EU) 2018/644 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1263